ചരിത്രം- മാർച്ച് മുന്നിലൂടെ

 
ഇന്ന് മാർച്ച് 3. എന്തൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുനോക്കാം…

  1. ഇന്ന് വേൾഡ് ഹിയറിങ് ഡേ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസഷന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് വേൾഡ് ഹിയറിങ് ഡേ. വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും കേൾവി നഷ്ടമാകുന്നത് തടയുന്നതിനും, കേൾവി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ  ക്യാമ്പെയ്‌നിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

2. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവായ മലാഡ് നിർമിച്ചത് 1938 ൽ ഈ ദിവസമാണ്.

3. അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. 1847 ലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ടെലിഫോൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തൽ.

4. ഇന്ന് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണമാണ് ഈ ദിവസത്തിലൂടെ ലക്ഷയമിടുന്നത്. തായിലാൻറ് ആണ് ഈ പ്രത്യേകത മാർച്ച് 3 നു ചേർത്തത്.

5. നാസ അപ്പോളോ 9 വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ ദിവസം 1969 ലാണ്. മാക്ഡിവിറ്റ്, സ്‌കോട്ട്, ഷ്വീകാർട്ട് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ യാത്ര നടത്തിയത്. ഇവർ 10 ദിവസം ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.