കൊളുക്കുമല – പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ദൃശ്യ വിരുന്ന്..

ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരു ചെറിയ സാഹസികയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ സാഹസിക്കയാത്രക്ക് മൂന്നാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ ?.. അവിടുന്ന് നേരെ കൊളുക്കുമലയിലേക്ക്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ തേയിലത്തോട്ടം. മൂന്നാറില്‍നിന്നും

Read more

ദിവസം രണ്ട് തവണ കടലാൽ മൂടപ്പെടുന്ന ‘അത്ഭുതപ്പാത’

ദിവസവും രണ്ടുനേരവും തിരകളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന റോഡ്. അതാണ്‌ ഫ്രാൻസിലെ നിഗൂഢമായ ‘ലെ പാസ്സേജ് ഡു ഗോയിസ് ‘. ഒരു തിരകൾക്കൊപ്പമുള്ള നടവരമ്പാണിത്. വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും കാരണം കണ്ണിനുമുന്നിൽ

Read more

പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ പറുദീസ..

കാഴ്ചകൾ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്.. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതയാത്രയിൽ ആശ്വാസം പകരാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര അത് മനുഷ്യർക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ പോകാനും ആസ്വദിക്കുവാനും

Read more