ആയിരത്തിയൊന്ന് ഐസ്ക്രീം രുചിക്കൂട്ടുകൾ; ഗിന്നസ് ബുക്ക് റെക്കോർഡിൽ ഇടംനേടിയ വ്യത്യസ്തമായ ഐസ്ക്രീം ഫെസ്റ്റ്

ഐസ്‌ക്രീം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരാണല്ലേ. അങ്ങനെ പ്രായം ഒന്നും ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. അത്രമേൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് ഐസ്‌ക്രീം. കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാലും

Read more