മിഷേൽ ഒബാമ പരിചയപെടുത്തുന്ന പതിനാല് വയസുകാരി; ശ്രദ്ധ നേടി “ദ പവര്‍ ഓഫ് ഹോപ്”!!!

പ്രവർത്തികൊണ്ടും വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മുൻ പ്രഥമ വനിത മിഷേൽ ഒബാമ. പതിനാല് വയസ്സുകാരിയെ അഭിനന്ദിച്ച് മിഷേൽ ഒബാമ കുറിച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധ

Read more