‘രക്ത’വർണ്ണത്തിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം..!

സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. 98 ശതമാനത്തോളം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഇവിടെ നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത്. സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷകമാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രക്ത നിറമുള്ള

Read more

ലോകത്തെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഭൂഖണ്ഡം; അറിയാം അന്റാർട്ടികയുടെ വിശേഷങ്ങൾ…

പതിനാല് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗ സമയവും ഇവിടുത്തെ താപനില പൂജ്യത്തിൽ താഴെയാണ്. ലോകത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളുമായി

Read more

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുമല ഓർമയായി; എ68 ഇനിയില്ല…

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുമലയാണ് എ 68. കുറെ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് തന്നെ ഇതിന്റെ നാശം പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ആ മഞ്ഞുമല ഓർമയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സൗത്ത് ജോർജിയയിൽ

Read more

ഉരുകി തീർന്ന മഞ്ഞിനിടയിലെ സിഫ് ദ്വീപ്

മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ റെക്കോർഡ് താപനിലയും ആഗോളതാപനം മൂലം മഞ്ഞുരുകുന്നതും ഏറെ ചർച്ചയായ വിഷയമാണ്. ഇന്നും ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഗൗവരമേറിയ വിഷയമാണിത്.

Read more