കൈയടിയോടെ സ്വീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ…

സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയ്യടിച്ച ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസുകാരിയെ പരിചയപ്പെടാം. ചാർലിൻ ലെസ്ലി എന്നാണ് യുവതിയുടെ പേര്. എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ? നോക്കാം… മഞ്ഞ് മൂടിയ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക്

Read more