നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞുപതിക്കുന്ന ‘ചവിട്ട്’

ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചതും ആയ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാടകം. ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കലാരൂപമായ സിനിമ പോലും നാടകത്തിൽ നിന്ന് പരിണാമം പ്രാപിച്ചതാണ്. നാടകത്തിനു പ്രാധാന്യവും

Read more

ചായയും ചർച്ചയ്ക്കും മികച്ച പ്രതികരണം; ചിരിയും ചിന്തയും ഒപ്പം അറിവും സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് എപ്പിസോഡ്…

ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയ “ചായയും ചർച്ചയു’ടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിന് മികച്ച പ്രതികരണം. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വെബ് സീരീസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും

Read more