“അഭിനയത്തിലാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ആരുമില്ല”: മഞ്ജുപിള്ള

മലയാളികൾക്കൊപ്പം മലയാള സിനിമയ്‌ക്കൊപ്പം വർഷങ്ങളായി യാത്ര തുടരുന്ന പ്രിയതാരമാണ് മഞ്ജുപിള്ള. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായി മിനിസ്‌ക്രീനിലും തന്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമ

Read more