ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ തൃപ്തനാകുന്നത് ഡയലോഗ് പറയുന്നതിലല്ല; പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വിനയ് ഫോർട്ട്

ചില അഭിനേതാക്കൾ അങ്ങനെയാണ്, പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കും. ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് വിനയ് ഫോർട്ട്. ഋതുവിൽ തുടങ്ങി മാലിക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ

Read more